Background image

Heerlijk dagje avonturenpark Hellendoorn, ontvang je 2e kaartje gratis

Avonturenpark Hellendoorn is een pretpark met ruim 30 attracties en shows speciaal voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Kom langs als je durft!

Wat moet je doen
Spaar 2 unieke codes van Noord-Hollandsche Gouda met het Rode Zegel en ontvang het 2e entreekaartje helemaal gratis. Het gratis kaartje voor avonturenpark Hellendoorn is geldig t/m eind juli 2013.

- Heeft u 1 unieke code gespaard, voer deze hieronder in en u bent aangemeld. U zult dan nog een tweede actiecode moeten sparen voor een tweede kaartje gratis.

- Heeft u al 2 unieke codes gepaard, voer beide codes hieronder in en u ontvangt direct uw tweede kaartje gratis.

* Dank voor uw deelname u wordt automatisch doorgestuurd naar de recept pagina
Servic is not in function. Please try latter.
Action code not valid or not found.
Insturen
Van unieke grond

Noord-Hollandsche Gouda kaas is gemaakt van 100% romige weidemelk, afkomstig uit de Noord-Hollandse polders. Bereid volgens authentiek recept en gerijpt op traditionele wijze. Die passie en vakmanschap zorgen voor een kaas die van nature voller en romiger is. Noord-Hollandse Gouda kaas is herkenbaar aan het Rode Zegel.

Actievoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Nu 2e entreekaartje gratis" welke wordt georganiseerd door Coop Supermarkt, gevestigd en kantoorhoudend teVelp . Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.kaas.nl. De actieperiode loopt van 2 april tot en met 26 april.

De korting is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen en niet inwisselbaar voor geld. Let op: in april, mei en juni is het park op enkele doordeweekse dagen gesloten. Meer info en openingstijden: www.avonturenpark.nl.

Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis.

Coop Supermarkt behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beeindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen gericht worden aan kaas.coop.nl te bereiken via het contactformulier.

Artikel 2 De kansactie 'Nu 2e entreekaartje gratis'

De kansactie voor Avonturenpark Hellendoorn: Nu 2e entreekaartje gratis werkt als volgt: Vul jouw 2 verkregen actiecodes en NAW gegevens in op het formulier en stuur deze naar Kaas.coop.nl. Op de actiesite dient iedere deelnemer naam en email in te voeren. Iedere deelnemer ontvangt zijn 2e kaartje gratis bij het invullen van 2 actiecodes en zijn/haar NAW gegevens. Deelnemers kunnen zo vaak als ze willen meedoen aan de actie. De winnaars ontvangen direct een email met een unieke Hellendoorn code en een url link naar de website van Hellendoorn. Op de Hellendoorn website kunt u de verkregen unieke Hellendoorn actiecode gebruiken.

Het 2e kaartje gratis kan niet worden geruild en zijnniet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de actieproducten vervallen deze aan Kaas.coop.nl. Verzending is alleen mogelijk naar een Nederlands adres.

Artikel 3 Deelname

Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. Prijzen worden alleen binnen Nederland bezorgd. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient deze toestemming op verzoek schriftelijk te worden getoond. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze actie met uitzonder van kosten voor de internetaansluiting. Winnaars dienen hun medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van Kaas.coop.nl tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

Kaas.coop.nl behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij Kaas.coop.nl het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Zijerveld of derden.

Artikel 4 Gebruik gegevens

Alle gegevens die Kaas.coop.nl verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Kaas.coop.nl kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of om deelnemers op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties van Kaas.coop.nl.

De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Kaas.nl, kaas.coop.nl verzameld door derde.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Kaas.coop.nl, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie inclusief de door Kaas.nl ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zijerveld aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Kaas.nl openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Kaas.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Kaas.coop.nl in het leven roepen.

Artikel 6 Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 
close
pittig mild
Melktype
Bevat uw kaasje rauwe melk?
Is de melksoort biologisch?
Vegatarisch
Is uw kaas vegetarisch?
AOP
Zoeken Aantal resultaten: 87
Het leukste pretpark voor een dagje weg  
Het leukste pretpark voor een dagje weg
Verscholen in de bossen liggen ruim 30 topattracties, mooie shows en evenementen op je te wachten.
left
right