Kwaliteitszegels

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

Protected designation of Origin (PDO)

Appéllation d'Origine Protégée (AOP): voorheen AOC

Een BOB betreft landbouwproducten en levensmiddelen die geproduceerd enrode-zegel verwerkt en bereid zijn in een bepaald geografisch gebied. Daarbij moet er een verband bestaan tussen de kwaliteit of de kenmerken van het product en het geografische milieu. Bijvoorbeeld: FrieslandCampina heeft van 'Noord-Hollandse een BOB gemaakt voor een bepaald soort kaas. De geografische aanduiding is hier 'Noord-Holland'; 'Gouda' wordt alleen gebruikt om het type (model) kaas aan te geven. In het bijbehorende productdossier heeft FrieslandCampina omschreven dat 'Noord-Hollandse Gouda' volgens een bepaald procédé moet worden bereid uit melk die is gewonnen in de provincie Noord-Holland; het daar aanwezige weidegebied geeft een specifieke smaak aan de melk en dus aan de kaas. Voorts moet de kaas in Noord-Holland worden verwerkt en bereid. Iedereen die in Noord-Holland kaas maakt van Noord-Hollandse melk volgens het beschreven procédé, mag zijn kaas 'Noord-Hollandse Gouda' noemen.

Andere kazen met eenzelfde beschermde status zijn o.a. :

- Appenzeller uit Zwitserland

- Roquefort Papillon uit Frankrijk

- Mozzarella di Bufala

Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)

Protected geographical indication (PGI)

L'indication géographique protégée (IGP)

Een BGA wordt verstrekt op landbouwproducten en levensmiddelen die geproduceerd en/of verwerkt en/of bereid zijn in een bepaald geografisch gebied. Daarbij moet er een verband bestaan tussen de hoedanigheid of de faam van het product en de geografische oorsprong. Bijvoorbeeld: de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft 'Edam Holland' vastgelegd als BGA voor een bepaald soort kaas. De geografische aanduiding is hier 'Holland'; de 'Edammer' kaas rolt inmiddels tot in Nieuw-Zeeland van de band, en NZO wilde voor de Edammer die in Nederland wordt gemaakt een eigen benaming. In het bijbehorende productdossier heeft NZO omschreven dat 'Edam Holland' in Nederland moet worden gemaakt van koemelk van Nederlandse melkveehouderijbedrijven. Het verband wordt hier gelegd tussen de faam van een Hollandse kaas en de toevoeging 'Holland' aan de naam; NZO gebruikt termen als 'wereldwijde reputatie' en 'symbool voor het Nederlandse culturele erfgoed' om aan te tonen dat er niets boven uit Holland afkomstige kaas gaat. Iedereen die in Nederland kaas maakt van Nederlandse melk volgens het beschreven procédé mag zijn kaas 'Edam Holland' noemen.

Gegarandeerd Traditionele Specialiteit (GTS)

Traditional speciality guaranteed (TSG)

Spécialité traditionnelle garantie (STG)

Een GTS gaat over het traditionele karakter in de samenstelling of in de wijze van productie. 'Traditioneel' betekent een onveranderd en aantoonbaar gebruik op de EU-markt voor een periode van minimaal 25 jaar. Bijvoorbeeld: de Bond van Boerderijzuivelbereiders (de vertegenwoordiger van boeren die de melk van de eigen veestapel verder verwerken) heeft ervoor gezorgd dat 'Boerenkaas' een GTS is. In het bijbehorende productdossier heeft de Bond de grondstoffen, hulpstoffen en bereidingsmethode uitgebreid omschreven. Daarin is ook het traditionele karakter terug te vinden: het gaat om een procédé dat al decennia wordt gebruikt door boeren die op de eigen boerderij kaas maken van rauwe melk van (grotendeels) de eigen veestapel. Iedere boer die kaas maakt met de vastgestelde stoffen volgens de voorgeschreven bereidingswijze mag zijn kaas 'Boerenkaas' noemen.

Bron: octrooicentrum.nl

Logo's: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/logos/index_en.htm

 
close
pittig mild
Melktype
Bevat uw kaasje rauwe melk?
Is de melksoort biologisch?
Vegatarisch
Is uw kaas vegetarisch?
AOP
Zoeken Aantal resultaten: 87